Vissza

Az építőipar munkaerőpiaci körképe

2023-03-01 Hírek

Az építőipar munkaerőpiaci körképe

Az építőipar nem csak Magyarországon, hanem világszerte számos munkaerőpiaci kihívással küzd. Ezek közül kiemelkedő a munkaerőhiány és az utánpótlás hiánya, mellyel mi magunk is nap, mint nap szembesülünk.

Az elmúlt években egyértelműan az iparág fellendülését láthattuk. Az építőipar kiemelt fontosságú ágazat, szerepe megkérdőjelezhetetlen a magyar nemzetgazdaságban és az európai gazdaságban egyaránt. Egy olyan ciklusnak lehettünk részesei, amikor mind a társadalmi, technológiai, környezeti és politikai tényezők egyszerre növelték a kapacitásokat, tették intenzívvé a termelést, azonban ezzel egyidejűleg óriási munkaerőhiányt produkáltak.

A COVID óta számszerű javulást tapasztalhattunk az építőipar (elsősorban) fizikai munkaköreikben, hiszen más iparágakból felszabaduló munkaerők azonnal megjelentek az építőiparban. Jelenleg az ágazat kb. 35 ezer fővel több munkavállalót foglalkoztat, mint a COVID járvány előtti foglalkoztatottak összessége, ez a növekedés új kihívások elé állította a szakmát.

A KSH tájékoztatása szerint 2022-ben az építőipari termelés értéke folyó áron 6873,7 milliárd forint volt, 3%-kal meghaladva a 2021. évi termelést. 

Az anyagárak emelkedése ellenére is magas maradt az építési termelés szintje a 2022-es évben. 

A WHB csoportnak, - úgy, mint más vállalkozásoknak is - 2023. évben is szakmunkás- és mérnök-hiányos munkaerőpiaci környezetben kell végrehajtania a vállalt projektek minőségben és határidőben történő kivitelezését. 

Ez a munkaerőpiaci és iparági verseny egyértelműen a hatékonyság növelésére készteti a vállalat csoportunkat, illetve hatalmas nyomást helyez ránk, valamint a kollégáink által elvégzett munka magasabb anyagi elismerésére. Tisztában lévén a fentiekkel, büszkén mondhatjuk, hogy elmúlt években évről-évre átlagosan 10-15% bérfejlesztést hajtottunk végre, valamint az elmúlt évben új, az egészséget szem előtt tartó egészségbiztosítási szolgáltatást vezettünk be.

Az anyagi elismerésen túl leglényegesebb HR küldetéseink egyike a stabilitás megőrzése. Számunkra a pillanat előnyénél a jövő fenntarthatósága még fontosabb. Küldetésünk másik iránya a fejlődésre mutat. A marketing osztállyal karöltve a munkáltatói márkaépítést tartjuk jelen időszak legnagyobb kihívásának. Élhető és szerethető munkahelyet kívánunk teremteni és fenntartani, amellyel elégedettek munkatársaink.

Cégcsoportunk a szakember hiány enyhítésére az alábbi stratégiai pilléreket fektette le, melynek megvalósítása 2021-től folyamatosan történik az elkövetkezendő években:

  • PATRNERSÉG/ÖSSZEFOGÁS: formálisabb működés más vállalkozások- ill. egyetemek összefogásával, együttműködésével. Felelősséget vállalni a képzési háttér megteremtéséért. Cégünk 2018 óta duális képzőhely, melyet tovább gondolva 2023-ban szeretnék elindítani egy modellprogramot, amivel enyhíthető az iparág munkaerőhiánya. Egy olyan képző központ létrehozásán dolgozunk, ahol az Széchenyi Egyetemmel együttműködve az elméleti képzést kiegészítő gyakorlati oktatást tudjuk biztosítani, ezzel együtt perspektívát és biztos kimeneti tudást adni a diákoknak.
  • DIGITALIZÁCÓ: a mai fiataloknak nem tudjuk vonzóbbá tenni az építőipart, hacsak nem digitalizálunk (BIM); digitális kompetenciák fejlesztése az idősebb korosztálynál
  • HIÁNYZÓ KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE: a változó piaci környezet és követelmények okán jelenlegi munkavállalóink számára képzési programokat kell indítani, hogy a hiányzó készségeket fejleszteni tudják (digitális ismeretek, idegennyelv tudás, szakmai továbbképzések)

Felelős nagyvállalatként úgy gondoljuk, hogy az építőipar jövőjének fejlődésében potenciális és meghatározó szerepe van a WHB csoportnak, így az ágazat többi szereplőjével összefogva szeretnénk mintát mutatni és maradandót alkotni.