Vissza

Tudásközpont az új építőipari generációnak

2023-08-30 Hírek

Tudásközpont az új építőipari generációnak

A felelős vállalat a jövő szakembereire is figyelmet fordít. Közhelyes gondolatnak hangzik, de nagyon is gyakorlati haszonnal jár, különösen olyankor, amikor az építőipari munkaerőhiány évek óta tendenciózusan emelkedik.

Az építőipar nem csak Magyarországon, hanem világszerte számos munkaerőpiaci kihívással küzd és ezek közül kiemelkedő a munkaerőhiány és az utánpótlás hiánya, mely problémák kialakulásában számos tényező játszott szerepet az évek során. Egyrészt egy olyan ciklusnak lehettünk részesei, amikor mind a társadalmi, technológiai, környezeti és politikai tényezők egyszerre növelték a kapacitásokat, tették intenzívvé a termelést, azonban ezzel egyidejűleg óriási munkaerőhiányt produkáltak. Ugyanakkor azonban nem mehetünk el amellett a tény mellett sem, hogy a szakképzett munkaerő hiányának okai között szerepel az építőipari szakmák alacsony megbecsültsége, és az ebből (is) következő csökkenő tendencia az építőipari szakmát tanuló fiatalok számában.

A WEST HUNGÁRIA BAU Kft. számára kiemelkedően fontos a jövő generációjának minőségi oktatása, elkötelezett hívei vagyunk annak, hogy megragadjunk minden lehetőséget, aminek segítségével a diákok a megfelelő tudásanyagot sajátíthatják el.

Ennek érdekében már hosszú évek óta kiváló szakmai kapcsolatot ápolunk több oktatási intézménnyel, melyek közül is kiemelkedik a Győri SZC Hild József Építőipari Technikummal való évtizedes jó kapcsolat, melynek keretén belül az oktatási intézmény milliós nagyságrendben jutott a minőségi oktatást biztosító eszközökhöz, melyeknek köszönhetően olyan a technikusképzést segítő, a duális képzést megalapozó szaktantermeket tudtak kialakítani az iskolában, ahol a nagy teljesítményű 3D-s modellezésre alkalmas számítógépek a diákok számára lehetővé teszik a legmodernebb építészeti szoftverek kipróbálását, alkalmazását és bepillantást engednek az építőipar összetett, 3D-s modellezésen alapuló tervezési, kivitelezési és üzemeltetési folyamataiba. 

Ugyanilyen régi együttműködés fűzi cégünket a Széchenyi István Egyetemhez, melynek duális képzési programjához csatlakoztunk már évekkel ezelőtt.

Ezek, az évek során szerzett tapasztalatok, valamint a folyamatos fejlődés igénye vezetett el bennünket a következő célig és merünk nagyot álmodni, akkor amikor az Egyetemmel közösen létrehozunk egy Építőipari Regionális Tudásközpontot az építőipari szakközépiskolák diákjai és az egyetem hallgatói részére. A Tudásközpont megvalósítása és működése a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával és szakmai felügyeletével zajlik, segítve a szakmai célok sikeres megvalósítását.

A duális képzés lényege, hogy a diákok elméleti oktatásukat középfokú intézményben, a gyakorlati, illetve gyakorlat szemléletű elméleti képzésüket – azon belül felkészítve a XXI. század digitális tudás-követelményeire – a WHB Group által létrehozott oktatási intézményben végzik. Kiemelt célunk, hogy az építőipari szakmát tanuló diákok és az egyetem hallgatói az általunk szervezett duális képzésben vegyenek részt és a Győri SZC Hild József Építőipari Technikum oktatói, valamint képzett kollégáink segítségével megismerjék az építőipari termékek legújabb fejlesztéseit, modern és szakszerű kivitelezési megoldásait.

Terveink között szerepel, hogy a jó teljesítményt nyújtó diákokat továbbtanulásra ösztönözzük, ezáltal minél több jól képzett, a jelen kor követelményeit ismerő szakembert neveljünk ki az építőipar számára.

A Tudásközpont megvalósítása az iskolákkal való együttműködést egy magasabb szintre emeli, melynek keretei között megvalósítjuk a Tanulók és a Hallgatók oktatását a digitális és modern építési technológiákra, vonzó környezetet, naprakész oktatói tudást és nem utolsósorban karrierlehetőséget kínálva.

A Tudásközpont keretei között megvalósítható a jövőben a duális képzési rendszer erősítése a közép és felsőoktatásban; az építőiparban jelentkező szakmai hiányosságok kiküszöbölése a digitális szakmai oktatás színvonalának növelésével, valamint a képzések tartalmi elemeinek megújulásával; a tudás átadása és a folyamatosan fejlődő digitális technológiák követése; a legmagasabb színvonalú építőipari technológiák, eljárások, alapanyagok és szoftverek megismertetése a diákokkal; a szakmai gyakorlóhelyek biztosítása a magas minőségű digitális infrastrukturális környezetben; az építőipari életpályamodell felállítása; a hiányzó szaktudás pótlása; a résztvevő partnerek tudásának egymással való megosztása; szoros K+F+I együttműködési platform létrehozása az elért eredmények oktatásba való visszacsatolásával. A Tudásközpont lehetővé teszi a hallgatók számára a 3D modellezés, a 2D adatfeldolgozás a digitalizáció és a legújabb technológiák megismerését miközben valós projekteken valós tapasztalatokat szereznek.

Terveink szerint a Tudásközpontban szerteágazó, korszerű, a kornak és a céloknak megfelelő oktatási tevékenységek zajlanak majd, köztük a duális szakképzés gyakorlati képzései, a duális felsőoktatás gyakorlati képzései, felnőttképzési programok, szakmai továbbképzések és rövid idejű képzések, részképzések.

A képzési struktúra az alábbiak szerint épül fel:

 • Általános iskola után 9-10. évfolyam: ágazati alapoktatás
 • 10. végén: ágazati alapvizsga/ döntés a SZAKMÁRÓL
 • 11-12. évfolyam: Együttműködés, duális képzés előkészítése
 • 13. évfolyam: Technikus szakirányú oktatás duális képzésben
 • Felsőoktatás: Mérnök oktatás duális képzésben

A projektben résztvevő partnerek

 • West Hungária Bau Kft.
 • Széchenyi István Egyetem
 • Győri Szakképzési Centrum, Hild József Építőipari Technikum
 • Győri Szakképzési Centrum, Gábor László Építő- és Faipari Szakképző Iskola
 • WHB Elektro Kft.
 • Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
 • Fodor Kft.
 • Stukkó Építőipari Kft. 
 • PBM Mélyépítő Kft.
 • Mischke- Lakatos Kft.

Az első lépcsőben a Győri SZC Hild József Építőipari Technikum tanulói, a SZE- Építő- és Építészmérnök karának hallgatói, a SZE- Villamosmérnök karának hallgatói (épületvillamosság), és a SZE- Gépész karának hallgatói (épületgépészet) vennének részt a Tudásközpont által biztosított képzésben / oktatásban, ahol vendégoktató / óraadó tanár státuszban a kivitelezéseken dolgozó Építő-, Építész- és Villamosmérnök (épületvillamosság specializáció) kollégák adnák át tudásukat.

A második lépcsőben cél további középiskolák - Győri SZC Gábor László Építő- és Faipari Szakközép Iskola; Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium; Győri SZC Pattantyús- Ábrahám Géza Technikum - bevonása a duális képzésbe.

„A Tudásközpont létrehozásával és megvalósításával az a célom és abban bízom, hogy a jövőben jobban elterjed iparágunkban ez a gyakorlat, hiszen nagyban hozzájárulhat az általános szakmai színvonal növeléséhez, ami közös érdekünk. Szeretnék több elhivatott és kompetens fiatalt látni az építőiparban, ezért szívesen vállalunk szerepet a képzésükben is.” - Paár Attila